Kontakt

EKOGLOB Polska Sp. z o.o.
Siedziba spółki:
62 - 510 KONIN
Plac Niepodległości 1
EKOGLOB Polska Sp. z o.o. Oddział:
60-739 POZNAŃ
Głogowska 61/6
tel: 63 242 12 88 tel: 668 346 340, tel: 63 242 66 40
mobile: 535 583 343
e-mail: ekoglob@ekoglob.pl

KONIN

POZNAŃ

www.ekoglob.pl
NIP PL 665-263-49-81
Regon311564845
KRS0000151708

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego