Ewidencje

 

Bieżąca ewidencja odpadów, w tym prowadzenie kart ewidencji odpadów, ewidencja masowa surowców, wody, paliw i energii, ewidencje wynikające z przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska, inwentaryzacje przyrodnicze. Ewidencje wynikające z przepisów o opakowaniach. Ewidencje wynikające z przepisów o bateriach i akumulatorach.

Ponadto

Okresowe audyty w celu zweryfikowania stanu faktycznego z posiadanymi decyzjami i dokumentami, udział w kontrolach prowadzonych na terenie Firmy przez organy ochrony środowiska, bieżące przekazywanie informacji o zmianie przepisów prawa. Weryfikowanie uprawnień odbiorców odpadów, kontakt z urzędami, inspekcjami i innymi organami związanymi z ochroną środowiska.