Monitorowanie

Ekoglob Polska Sp. z o.o. oferuje monitorowanie wchodzących w życie coraz to nowych przepisów ochrony środowiska, oraz wyliczania opłat. Oferujemy prowadzenie bieżących spraw.

 

  • prowadzenie ewidencji odpadów
  • rozliczanie opłat, oraz prowadzenie sprawozdawczości, wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów
  • doradztwo w kontaktach z urzędami
  • bieżący monitoring przepisów prawnych
  • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających w zakresie ochrony  środowiska
  • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej
  • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń