Jak wypełnić wniosek bdo

Nie wiesz jak wypełnić wniosek bdo ? – Pomożemy

Od 1 stycznia 2020 roku w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami zostanie utworzony moduł umożliwiający m.in. prowadzenie ewidencji odpadów, przygotowywanie kart przekazania i ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.
Przez pierwsze dwa lata w ramach BDO funkcjonował jedynie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Obowiązkowo w BDO muszą być zarejestrowani (głównie przedsiębiorcy):
 wytwarzający, transportujący, zbierający lub przetwarzający odpady, którzy obowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów,
 wprowadzający na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 produkujący, importujący i nabywający opakowania z UE,
 prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 odbierający odpady komunalne,