Doradztwo

Doradztwo

Pełne doradztwo w zakresie ochrony środowiska, monitorowanie terminów ważności poszczególnych decyzji, opracowywanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na transport/zbieranie/odzysk odpadów.

Read More